โรงเรียนสอนธุรกิจ # 6 = The business school for people who like helping people / โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ และชารอน เลชเตอร์ แอล เรียบเรียงโดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม

Author : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Rating :
โรงเรียนสอนธุรกิจ # 6 = The business school for pe...

กล่าวถึงคุณค่าของโอกาส 8 ประการที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยเปลี่ยนจากการทำงานแบบอิสระตามลำพังที่รายได้มีขีดจำกัดมาเป็นการทำงานเป็นทีมในลักษณะเครือข่ายและรายได้ไม่มีขีดจำกัด

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2547
Page : 201 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086044 PF00035 6 Available 0 Please Login
1010087339 PF00035 6 Available 0 Please Login
1010087331 PF00056 6 Long Overdue 0 Please Login

Related Book