กระเป๋าความเชื่อ : เปิด-รื้อ-ค้น ความเชื้อของ 24 นักคิดนักเขียน / รวมนักเขียน

Author : รวมนักเขียน
Rating :
กระเป๋าความเชื่อ : เปิด-รื้อ-ค้น ความเชื้อของ 24 น...

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราว "ความเชื่อ" ของ 24 นักคิดนักเขียนเข้าไว้ด้วยกัน เหมือนเราเก็บข้าวของมีค่าไว้ใน "กระเป๋า" ไม่ว่าคนเราจะทำอะไร ย่อมมีความเชื่อพื้นฐานเป็นแรงผลักดันให้ทำในสิ่งที่เชื่อ หรือไม่ก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ทำ

Publisher : กรุงเทพฯ : GM Book
Publish Year : 2554
Page : 340 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010076885 SI00097 Available 0 Please Login

Related Book