ความคิดเศรษฐี = The rich's mind / ปาร์กจงกี ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล

Author : ปาร์กจงกี
Rating :
ความคิดเศรษฐี = The rich's mind / ปาร์กจงกี ; ตรอง...

หนังสือ "ความคิดเศรษฐี" เล่มใหม่นี้ ได้บรรจุแนวความคิด การปฏิบัติตัว และวิธีดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินจริง ๆ ของเหล่าเศรษฐีที่ผู้เขียนรู้จัก โดยย้ำว่า "ถ้าอยากเป็นเศรษฐีตัวจริง ก็จงคิดและทำเยี่ยงเศรษฐี" หนังสือความคิดเศรษฐีจะไม่บอกคุณโต้ง ๆ ว่าให้ซื้อหุ้นตัวไหนหรือยุให้คุณรีบไปดูที่ดินที่ไหน แต่จะพูดถึง "ทัศนคติเรื่องเงิน" เช่นที่เนื้อหาในเล่มเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อลองปฏิบัติตัวด้วยวิถีและทัศนคติต่อชีวิตตามเหล่าเศรษฐี คนธรรมดาที่ไหนก็ย่อมกลายเป็นเศรษฐีได้เช่นกัน!

Publisher : กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2561
Page : 204 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013699 SI00426 Available 0 Please Login
1040010908 SI00426 Available 0 Please Login

Related Book