เข็มทิศจิตใต้สำนึก / ฐิตินาถ ณ พัทลุง

Author : ฐิตินาถ ณ พัทลุง
Rating :
เข็มทิศจิตใต้สำนึก / ฐิตินาถ ณ พัทลุง...

เข็มทิศจิตใต้สำนึก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หนังสือ เข็มทิศจิตใต้สำนึก รวบรวมวิธีการปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวและข้อจำกัด เพื่อให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ และ DVD เข็มทิศจิตใต้สำนึก รวบรวมบทสัมภาษณ์กรณีศึกษา ผู้ที่เคยผ่านการบำบัดโดยใช้หลักจิตใต้สำนึก

Publisher : กรุงเทพฯ : วงกลม
Publish Year : 2554
Page : 143 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010200734 CD 013 Available 0 Please Login

Related Book