เมตตาอาทร = Compassion / โอโช

Author : โอโช
Rating :
เมตตาอาทร = Compassion / โอโช...

หนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของ "ความเมตตาอาทร" ได้ดียิ่งขึ้น ถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่าของ "ท่าน OSHO" ซึ่งจะทำให้ทราบว่าที่เราเคยคิด เคยคุ้น เคยถูกสั่งสอนมานั้น เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เป็นความเมตตาอาทรที่แท้จริง มิหนำซ้ำความรัก ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ และความสงสารนั้น กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายผู้รับอีกด้วย มาร่วมสัมผัสถึงความเมตตาอาทร ด้วยความหมายใหม่ที่อย่างลึกซึ้งและเฉียบคมกว่าเดิม ผ่านคำบรรยายและเรื่องเล่าที่งดงามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม

Publisher : กรุงเทพฯ : ฟรีมานด์
Publish Year : 2556
Page : 249 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010085283 SI00088 Available 0 Please Login

Related Book