Masa Way Start Up เปลี่ยนโลก / วรพงษ์ ตรีประลำ

Author : วรพงษ์ ตรีประลำ
Rating :
Masa Way Start Up เปลี่ยนโลก / วรพงษ์ ตรีประลำ...

"Masayoshi son" เขาไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในญี่ปุ่นแต่เขาคือผู้สนับสนุนธุรกิจ Start Up มูลค่ามหาศาลที่จะนำพาไปสู่การปฏิวัติอนาคตโลกด้วยเทคโนโลยี AI เขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแจ็ค หม่า แห่งอาลีบาบา และเป็นเจ้าของบริษัท Ridesharing เจ้าใหญ่ทุกเจ้าบนโลกใบนี้อย่าง Uber, DiDi, Grab, Ola อีกทั้งเป็นผู้ที่สร้างสินค้าและบริการให้กับประชากรกว่าเจ็ดพันล้านคนทั่วโลก รวมไปถึงประชาชนไทย ศึกษาแนวคิดการมองอนาคตโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติครั้งสำคัญของมนุษยชาติ ผ่านมุมมองของ Masayoshi Son จากหนังสือเล่มนี้ เราจะเปลี่ยนโลก หรือให้โลกเปลี่ยนเรา หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ...เหมาะสำหรับ ทุกคน ทุกอาชีพ เพื่อรับมือกับการปฏิวัติครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ

Publisher : กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์
Publish Year : 2562
Page : 360 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013588 IE00022 Available 0 Please Login
1040013590 IE00022 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.