เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น = Slow : In praise of slowness / คาร์ล ออนอเร

Author : ออนอเร, คาร์ล
Rating :
เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น = Slow : In praise of slowne...

ถ้าชีวิตคุณกำลังเร่งรีบ จนแทบไม่มีเวลาให้กับอาหาร ครอบครัว คนรัก หรือพักอ่านหนังสือสักเล่ม นี่เป็นหนังสือที่คุณควรอ่าน! เพราะชีวิตต้องมีช่วงเวลาที่ออกแรงหนักและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น แต่ชีวิตก็ต้องมีการหยุดพักบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อประเมินว่าเรากำลังจะไปทางไหน เราอยากไปถึงที่หมายเร็วเพียงใด และที่สำคัญกว่าก็คือ ทำไมต้องเร็ว ช้าก็งดงามได้

หนังสือ "In Praise of Slowness : เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น" เล่มนี้ เป็นเสมือนเครื่องเตือนสติให้เราหันมาฉุกคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคมของเราอย่างถึงรากฐาน นอกจากจะช่วยให้เรารู้ถึงที่มาของวิถีชีวิตที่เร่งรีบโดยมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์แล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงผลเสียของวิถีชีวิตเช่นนี้ด้วย โดยสำรวจสภาพที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเร็วและความรีบเร่งกำลังบั่นทอนสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา ไม่ว่าสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวและกับมิตรสหาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแวดล้อมและสังคมของเราทั้งหมดอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง

Publisher : กรุงเทพฯ : โอเพ่น โซไซตี้
Publish Year : 2559
Page : 352 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040010266 SI00437 Available 0 Please Login
1040010639 SI00437 Available 0 Please Login

Related Book