การตลาดเพื่อความสุข : Merry Marketing / ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

Author : กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ผศ.ดร
Rating :
การตลาดเพื่อความสุข : Merry Marketing / ผศ.ดร.กฤติ...

เมื่อได้ยินคำว่า "การตลาด" คนส่วนใหญ่คงนึกถึงอุบายที่ธุรกิจใช้ล่อหลอกให้เงินไหลออกจากกระเป๋าผู้บริโภค แต่หนังสือ "การตลาดเพื่อความสุข" ของ ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ เล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับมุมมองใหม่ ฉีกแนวจากมุมมองเรื่อง "การตลาด" เดิมๆ เป็นการตลาดแบบสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลและสังคม รวมทั้งยังนำเสนอทางออกจากหลายปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สังคมชราภาพ วัฒนธรรม หรือค่านิยมของสังคมที่ถดถอยลง

Publisher : กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
Publish Year : 2558
Category : Social Enterprise
Page : 224 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010081780 SD00053 Available 0 Please Login

Related Book