ธุรกิจสร้างสรรค์ พันธมิตรสังคม "15 องค์กรต้นแบบ CSR" / มูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Author : มูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Rating :
ธุรกิจสร้างสรรค์ พันธมิตรสังคม
Publisher : กรุงเทพฯ : SVN Asia (Thailand)
Publish Year : 2556
Category : Social Enterprise
Page : 150 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010080656 SD00033 Available 0 Please Login
1010080657 SD00033 Available 0 Please Login

Related Book