มณฑลแห่งความยั่งยืน = The sphere of sustainability/ สถาบันไทยพัฒน์

Author : สถาบันไทยพัฒน์
Rating :
มณฑลแห่งความยั่งยืน =  The sphere of sustainabilit...

สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมีการแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน

Publisher : กรุงเทพฯ :สถาบันไทยพัฒน์
Publish Year : 2560
Category : Social Enterprise
Page : 68 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009500 SD00060 Available 0 Please Login
1040009499 SD00060 Available 0 Please Login
1040010839 SD00060 Available 0 Please Login

Related Book