บรรลุงบการเงิน / ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

Author : ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์
Rating :
บรรลุงบการเงิน / ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์...

"งบการเงิน" คือ ภาษาที่บันทึกและบอกเล่าความเป็นไปของทรัพยากรในธุรกิจ เช่นเดียวกับภาษาใดๆ ที่ต้องพยายามทำความเข้าใจรายการและตัวเลขจำนวนมาก เปรียบดั่งศิลาจารึกสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่สำหรับผู้บรรลุงบการเงิน มันคือหน้าต่างนำไปสู่ความมั่งคั่งไม่มีสิ้นสุด

หนังสือ "บรรลุงบการเงิน" เล่มนี้ จะช่วยอธิบายพื้นฐานของงบการเงินอันดูซับซ้อนให้เข้าใจอย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำความเข้าใจงบการเงิน หรือสำหรับผู้ที่ศึกษามาได้สักพัก แต่ยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูก สิ่งที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นคือ แทนที่จะอธิบาย 3 งบการเงินสำคัญแบบแยกส่วนกัน กลับนำทั้ง 3 มารวมกัน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงบการเงินและความสัมพันธ์ของทั้ง 3 งบ ตลอดจนอธิบายด้วยภาษาที่อ่านสนุก พร้อมภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจง่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจจนถึงขั้น "บรรลุ" ได้ในที่สุด

Publisher : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แอทโฟร์พริ้นท์
Publish Year : 2561
Page : 192 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040010410 IK00023 Available 0 Please Login
1040010411 IK00023 Available 0 Please Login

Related Book