อ่านงบการเงินเพื่อลงทุนหุ้น / Rich Daddy

Author : Rich Daddy
Rating :
อ่านงบการเงินเพื่อลงทุนหุ้น / Rich Daddy...

หนังสือเล่มนี้เป็นการอ่านงบการเงินในระดับที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัท ในแง่ของนักลงทุนผ่านตลาดหุ้น ซึ่งจะเรียบเรียงจากวิธีการอ่านงบการเงิน ไปจนถึงการตีความตัวเลขที่สำคัญเพื่อค้นหาหุ้นที่ดี หุ้นที่จะสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาวไม่ว่าสภาพตลาดจะเป็นอย่างไร

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2556
Page : 232 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010085975 IK00010 Available 0 Please Login
1010083285 IK00010 Available 0 Please Login
1040001635 IK00010 CheckOut May 27, 2022 0 Please Login

Related Book