เสริมรายได้ด้วยการลงทุนไปกับหุ้นออนไลน์ / สมาท เทรดเดอร์

Author : เทรดเดอร์, สมาท
Rating :
เสริมรายได้ด้วยการลงทุนไปกับหุ้นออนไลน์ / สมาท เทร...

เป็นหนังสือที่ให้การเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นในการที่จะนำไปใช้งานเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นการรวบรวมความรู้ทางด้านวิชาการ ทฤษฎีและสรุปหลักการที่สำคัญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจริง

Publisher : กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่น
Publish Year : 2551
Page : 136 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010059285 IK00006 Available 0 Please Login
1010059234 FA00058 Available 0 Please Login
1010087336 FA00058 Available 0 Please Login

Related Book