รายงานประจำปี 2546 / ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์
Rating :
รายงานประจำปี 2546 / ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรั...

กล่าวถึงวิสัยทัศน์และภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2546 และแนวโน้มในปี 2547 ข้อมูลสถิติที่สำคัญในรอบ 3 ปี การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2546 ตลาดหลักทรัพย์ใหม่กับการพัฒนา SMEs การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างการบริหารงาน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารและงบการเงิน

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2546
Category : About the SET
Page : 104 หน้า,
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010069622 AS00028 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.