ลาก่อนความจน วางแผนรวย 2 / กองบรรณาธิการ ถนนนักลงทุน สำนักพิมพ์เนชั่น

Author : สำนักพิมพ์เนชั่น กองบรรณาธิการ ถนนนักลงทุน
Rating :
ลาก่อนความจน วางแผนรวย 2 / กองบรรณาธิการ ถนนนักลงท...

นำเสนอเนื้อหาเพื่อให้ทุกคนใส่ใจกับการจัดการการเงิน รู้จักสร้างสมดุล การเก็บออม และการลงทุน หนังสือเล่มนี้ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากเล่มแรกมาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันกาล และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือพื้นฐานในการจัดการวางแผนการเงินได้อย่างสมดุล

Publisher : กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์
Publish Year : 2548
Page :
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010067500 PF00001 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.