เก่งภาษาอังกฤษด้วยนิทานอีสปแสนสนุก / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์

Author : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
Rating :
เก่งภาษาอังกฤษด้วยนิทานอีสปแสนสนุก / ฝ่ายวิชาการสำ...

นินานอีสป นิทานที่เด็กๆ และผู้ใหญ่ทั่วโลกต่างเคยได้สัมผัสและประทับใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ด้วยเนื้อหาเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวละครส่วนใหญ่เป็นสิงสาราสัตว์ ซึ่งนำมาเปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแยบคาย "อีสป" มีชีวิตอยู่ในช่วง 620-560 ปีก่อนคริสตกาล เขาเป็นชายรูปร่างหน้าตาออัปลักษณ์ ค่อนข้างพิการพูดไม่ค่อยชัด เขาเป๋ฯทาสโดยกำเนิดของเจ้านายที่ชื่อแซนธัส แห่งเมืองซามอสในประเทศกรีซ เขาได้ใช้สติปัญญาอับเฉียบแหลมช่วยเจ้านายชนะพนันจนเป็นที่เลื่องลือ นับเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างในด้านการใช้ความสามารถในการใช้สิติปัญญาแก้ไขปัญหา การเรียบเรียงนิทานอีสปเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มเติมในรูปแบบที่สนุกสนานมากขึ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส
Publish Year : 2548
Category : Language Corner
Page : 180 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010037542 LA00047 Available 0 Please Login
1010037541 LA00047 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.