รู้ทิศทางโลก รู้ทิศทางเงิน = Money for nothing / สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

Author : สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
Rating :
รู้ทิศทางโลก รู้ทิศทางเงิน = Money for nothing / ส...

โลกกำลังเข้าสู่ยุคของการก้าวกระโดด ในการสร้างสมรรถภาพของการผลิตขึ้นมาอีกรอบและการสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งในอดีตคือการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการค้นพบทวีปอเมริกาเหนือไปพร้อมกัน รวมทั้งการล่มสลายของภาคเศรษฐกิจ สองร้อยปีต่อมา หนังสือเล่มนี้ชี้ทิศทางธุรกิจอย่างละเอียดและท้าทายต่อความคิด ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจภาคไหนจะขยายตัว การเคลื่อนย้ายทุนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและความสำเร็จของชาติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจของอินเดียและจีน

Publisher : กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ
Publish Year : 2549
Category : Economics
Page : 248 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010074403 EC00017 Available 0 Please Login
1010082075 EC00017 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.