ความสำเร็จ สร้างได้ทุกวัน = Success one day at a time / เขียน : จอห์น ซี.แม็คซ์เวลล์ ; แปล : อิทธิพน เรืองศรี

Author : แม็คซ์เวลล์, จอห์น ซี
Rating :
ความสำเร็จ สร้างได้ทุกวัน = Success one day at a t...

ความสำเร็จ สร้างได้ทุกวัน เป็นหนังสือที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกโอกาส ทุกวัน ทุกนาที เปลี่ยนนิยามความสำเร็จที่ไม่เคยเอื้อมถึงให้มาอยู่ตรง เป็นการเปิดมิติใหม่แห่งความสำเร็จให้คุณได้รู้ว่า พื้นฐานของความสำเร็จอันแท้จริง เริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน และขยายภาพความสำเร็จให้เห็นชัดขึ้น ด้วยกลยุทธ์ในการบริหารเวลาที่ทรงประสิทธิภาพทั้งสอดแทรกคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ และขยายผลสำเร็จนั้นด้วยเคล็ดลับ 7 ประการ

Publisher : กรุงเทพฯ : ไพบูลย์อ๊อฟเซต
Publish Year : 2552
Page : 134 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078006 SI00060 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.