พ่อรวยสอนปลุกอัจฉริยภาพทางการเงิน = Increase your financial IQ / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ

Author : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Rating :
พ่อรวยสอนปลุกอัจฉริยภาพทางการเงิน = Increase your ...

อะไรคือความฉลาดทางการเงิน -- ความฉลาดทางการเงิน 5 ประการ -- ความฉลาดทางการเงิน#1: ทำเงินให้มากขึ้น -- ความฉลาดทางการเงิน#2: ปกป้องเงินที่หามาได้ -- ความฉลาดทางการเงิน#3: จัดทำงบประมาณให้เงินของคุณ -- ความฉลาดทางการเงิน#4: สร้างพลังทวีให้กับเงินของคุณ -- ความฉลาดทางการเงืน#5: การจัดการกับข้อมูลข่าวสารทางการเงิน -- บูรณภพทางการเงืน -- พัฒนาอัจฉริยภาพทางการเงินในตัวคุณ -- การพัฒนาระดับความฉลาดทางการเงิน

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2551
Page : 328 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075641 PF00034 3 Available 0 Please Login
1010087341 PF00034 3 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.