ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เรียนรู้เพื่ออยู่รอด / รวี ลงกานี

Author : รวี ลงกานี
Rating :
ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เรียนรู้เพื่ออยู่รอด / รว...

ระบบเศรษบกิจและระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบันได้พาโลกในเชิงเศรษฐกิจให้มาสะดุดกับวิกฤตการเงินในช่วงนี้ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดารเงิน จึงไม่สามารถเข้าใจวิกฤตการเงืนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินและพยายามปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินในแง่มุมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวของวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้ด้วยความเข้าใจ

Publisher : กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2552
Page : 320 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086496 SP00003 Available 0 Please Login
1010086543 SP00003 Available 0 Please Login
1010086547 SP00003 Available 0 Please Login
1010086551 SP00003 Available 0 Please Login
1010086559 SP00003 Available 0 Please Login
1010086560 SP00003 Available 0 Please Login
1010086493 SP00003 Available 0 Please Login
1010086495 SP00003 CheckOut Dec 10, 2023 0 Please Login
1010086497 SP00003 Available 0 Please Login
1010086498 SP00003 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.