เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป / โดย ดังตฤณ

Author : ดังตฤณ
Rating :
เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป / โดย ดังตฤณ...

หนังสือเสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูปนี้ ได้มีการนำเสนอพระไตรปิฎกในรูปย่อให้น่าสนใจ ด้วยการตอบคำถามที่ชาวบ้านอยากรู้ ให้คนยุคใหม่เปิดใจรับสุดยอดแห่งสาระสำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์กันง่ายขึ้น ด้วยรูปภาษาและโครงสร้างเนื้อหาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า

Publisher : กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์
Publish Year : 2552
Page : 249 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068713 SI00061 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.