คัมภีร์หุ้น / โสภณ ด่านศิริกุล

Author : โสภณ ด่านศิริกุล
Rating :
คัมภีร์หุ้น / โสภณ ด่านศิริกุล...

ส่วนที่ 1 เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหุ้นและหุ้น แนะนำขั้นตอนการเริ่มลงทุนและความรู้ที่จำเป็นต่อการลงทุน ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการวิเคราะห์เลือกบริษัทเพื่อการลงทุน ส่วนที่ 3 แนะนำจังหวะการทำกำไรจากการลงทุนทั้งในระยะยาวโดยสัญญาณทางเทคนิคและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตลาดที่มักจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นรูปแบบที่จับจังหวะได้ ส่วนที่ 4 กล่าวถึงกลยุทธ์ที่เป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการลงทุนให้ก้าวหน้า และส่วนสุดท้าย เป็นหลักความคิดใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เขียน

Publisher : กรุงเทพฯ : ส. เอเชีย เพรส
Publish Year : 2545
Page : 256 หน้า,
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068231 FA00004 Available 0 Please Login
1010087235 FA00004 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.