กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว : ฉบับก้าวสู่เวทีโลก = White ocean strategy / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

Author : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
Rating :
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว : ฉบับก้าวสู่เวทีโลก = White o...

เนื้อหาของกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว นำเสนอด้วยการตอกย้ ทำดีย่อมได้ดี เป็นพลังแสงบริสุทธิ์ สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและโลก โดยผู้แต่งแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรธุรกิจทุนนิยมจะเป็นสีขาวนั่นคือความถูกต้องลงตัวเพื่อดำรงอยู่ร่วมกันของทั้งหมดไม่เป็นภัยต่อสังคม

Publisher : กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี
Publish Year : 2555
Category : Social Enterprise
Page : 247 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078850 SD00011 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.