รอบรู้เรื่องตลาดตราสารหนี้ / ตลาดตราสารหนี้ BEX

Author : ตลาดตราสารหนี้ BEX
Rating :
รอบรู้เรื่องตลาดตราสารหนี้  / ตลาดตราสารหนี้ BEX...

เริ่มต้นจากพื้นฐาน เพื่อเป็นการปูพื้นเรื่องตราสารหนี้แก่ผู้อ่านทุกระดับ อธิบายถึงความหมาย ประเภท การลงทุน เป็นต้น

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2550
Page : 80 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010053391 IK00007 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.