พ่อรวยสอนลูก # 5 พ่อรวยสอนอะไรที่พ่อจนไม่เคยสอน = Rich dad poor dad : what the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not / โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ และชารอน แลชเตอร์ แอล เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์

Author : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Rating :
พ่อรวยสอนลูก # 5 พ่อรวยสอนอะไรที่พ่อจนไม่เคยสอน = ...

กล่าวถึงการเพิ่มทรัพย์สินด้วยการทำธุรกิจ ที่มาของภาษีและประโยชน์ของนิติบุคคล วิธีทำเงินของคนรวย และการบริหารเงินเพื่อการสร้างชีวิต

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2545
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005329 PF00035 5 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.