ย่างก้าวคนเดินตรอก อเมริกาและยุโรปยังไม่ฟื้น / วีรพงษ์ รามางกูร

Author : วีรพงษ์ รามางกูร
Rating :
ย่างก้าวคนเดินตรอก อเมริกาและยุโรปยังไม่ฟื้น / วีร...

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกย่อเศรษฐกิจการเมืองไทยในห้วงที่มีความแตกแยก และในขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในห้วงของวิกฤตสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะจบอย่างไร

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2553
Category : Economics
Page : 224 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010073451 EC00103 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.