ก้าวแรกสู่ CSR : การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน / สุนิตย์ เชรษฐา

Author : สุนิตย์ เชรษฐา
Rating :
ก้าวแรกสู่ CSR : การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน / ส...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2553
Category : Social Enterprise
Page : 168 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010073303 SD00016 Available 0 Please Login
1010073306 SD00016 Available 0 Please Login
1010073307 SD00016 Available 0 Please Login
1010073305 SD00016 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.