พลัง CSR สู่องค์กรเป็นเลิศ ฉบับ Advanced / วิทยา ชีวรุโณทัย

Author : วิทยา ชีวรุโณทัย
Rating :
พลัง CSR สู่องค์กรเป็นเลิศ ฉบับ Advanced / วิทยา ช...

เนื้อหากล่าวถึงหนังสือเล่มนี้คือ CSR ฉบับเนื้อหาและกรณีศึกษาสมบูรณ์ที่สุด อาทิ - แนวโน้ม CSR ในอีก 5 ปีข้างหน้า - กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำในไทยและทั่วโลก - ค้นหาเส้นทางการเดินทางของ CSR กว่า 90 ปี - มาตรฐานสากล ISO 26000 แนวทางใหม่ของ CSR เริ่มใช้ในปี ค.ศ.2010 - CSR ช่วยเสริมสร้างคุณค่าของแบรนด์ - ตัวชี้นำหลัก 6 ข้อ และแนวทางปฏิบัติ 51 เรื่องในการทำรายงาน CSR ประจำปีตามมาตรฐานสากล - ศึกษาการตั้งงบ CSR เพื่อความสมดุลสามด้าน

Publisher : กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์
Publish Year : 2553
Category : Social Enterprise
Page : 180 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075868 SD00017 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.