มากกว่าเงินตรา เล่ม 1 = More than money / มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ, ดร

Author : มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ, ดร
Rating :
มากกว่าเงินตรา เล่ม 1 = More than money / มิชิตา จ...

นำเสนอบทความมากกว่าเงินตราที่เกี่ยวพันกับองค์กรและสังคม มุ่งชี้ประเด็นความคิดบางชุดที่ว่าองค์กรต้องทำกำไรสูงสุดเท่านั้น จึงจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือความเชื่อที่ว่าสังคมที่ร่ำรวย GNP สูงจะเป็นประเทศที่พัฒนามีความสุขจริงหรือ

Publisher : ปทุมธานี : เอ็มพีไอ
Publish Year : 2554
Category : Social Enterprise
Page : 198 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075593 SD00023 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.