เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard / นวพร เรืองสกุล

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard / นวพร เรืองสกุล...

เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักธุรกิจและผู้บริหารที่สนใจเคล็ดวิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นำเสนอแก่นบริหารองค์กร ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ เชิงธุรกิจ เพื่อนำหลักคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนในโลกแห่งการแช่งขันที่ไร้พรหมแดน

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2553
Page : 216 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086633 SP00001 Available 0 Please Login
1010086634 SP00001 Available 0 Please Login
1010086635 SP00001 Available 0 Please Login
1010086636 SP00001 Available 0 Please Login
1010086637 SP00001 Available 0 Please Login
1010086638 SP00001 Available 0 Please Login
1010086639 SP00001 Available 0 Please Login
1010086640 SP00001 Available 0 Please Login
1010086641 SP00001 Available 0 Please Login
1010086642 SP00001 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.