จิตอาสา ภารกิจเพื่อสังคม / นวพร เรืองสกุล

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
จิตอาสา ภารกิจเพื่อสังคม / นวพร เรืองสกุล...

ผู้เขียนกล่าวถึงงานที่ทำด้วยจิตอาสาช่วยบรรเทาทุกข์ให้ผู้ที่เดือดร้อนและงานจิตอาสานั้นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำกิจกรรมหาเงินโดยไม่พยายามพึงพาเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว เมื่อเดินทางท่องเที่ยวยังเกาะอังกฤษก็เห็นแนวคิดเรื่องจิตอาสาเพื่องานสาธารณะในอีกรูปแบบหนึ่งที่นั่นเรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

Publisher : กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตปัญญาศึกษา
Publish Year : 2553
Category : Social Enterprise
Page : 148 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075319 SD00014 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.