การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชั้นสูง = Advanced VAT accounting / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

Author : อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
Rating :
การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชั้นสูง = Advanced VAT acc...

การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชั้นสูง ถือเป็นตำราภาษีที่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งนอกจากจะเป็นคู่มือสำหรับนักบัญชีชั้นนำ ผู้อำนวยการด้านการเงิน ผู้ประกอบการ ฯลฯ ยังสามารถใช้ประโชยน์ด้านการวางรูปบัญชี วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี

Publisher : กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์
Publish Year : 2553
Page : 684 หน้า

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.