ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น 3 : ตอน โรคกระเพาะ กรดไหลย้อนหายได้ / เขียนโดย หมอแดง และ หมอนัท ดิ อโรคยา

Author : หมอแดง
Rating :
ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น 3 : ตอน โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน...

ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น 3 ตอน โรคกระเพาะ กรดไหลย้อนหายได้" เล่มนี้ จะมาช่วยให้คุณพิชิตโรคทรมานอย่างโรคกะเพาะและกรดไหลย้อน เริ่มจากการรู้จักร่างกายตัวเอง รู้จักพฤติกรรมของตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว เรียนรู้ และรับฟังสัญญาณเตือนจากร่างกาย พร้อมทั้งรู้จักวิธีการใช้โภชนาการ และการดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเอง

Publisher : กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์
Publish Year : 2554
Page : 168 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078139 SI00172 3 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.