คู่มือบริหาร RMF และ LTF : ตอนมีเงิน 10 ล้านด้วยเงิน 1 แสนบาท RMF และ LTF ช่วยคุณได้ ! / อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์

Author : อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์
Rating :
คู่มือบริหาร RMF และ LTF : ตอนมีเงิน 10 ล้านด้วยเง...

เนื้อหาเขียนบรรยายเกี่ยวกับเงื่อนไขและกลุ่มประเภทของกองทุน RMF และ LTF แนะนำการใช้สิทธิ์ทางภาษีให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดก่อนการไปลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆแนะนำการบริหารกองทุนในสภาวะหุ้นที่ขึ้นและลง เพื่อทำให้หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นผลให้เงินลงทุนโตขึ้น แนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังด้วยการผสมหลักทรัพย์ แนะนำการป้องกันความเสี่ยงของเงินทั้งระบบ

Publisher : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน
Publish Year : 2555
Page : หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010083581 PF00037 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.