เพชฌฆาตเศรษฐกิจ = Confessions of an economic hit man / John Perkins ; ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

Author : เพอร์กินส์, จอห์น
Rating :
เพชฌฆาตเศรษฐกิจ = Confessions of an economic hit m...

พบกับเรื่องจริง!! จากมือสังหารเศรษฐกิจ แฉกลลวงของที่ปรึกษารับจ้างอภิมหาโปรเจ็กต์ วาระซ่อนเร้นของจักรวรรดิยุคใหม่ เบื้องหลังความล่มสลายของประเทศกำลังพัฒนา ด้วยสารพัดวิธีที่แยบยล ฉ้อฉล สกปรก และอันตรายยิ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานการตรวจสอบ วิเคราะห์ เปิดโปงจากบุคคลที่เป็น “คนใน” ยิ่งกว่า “คนใน” ไหนๆ ซึ่งเขาเชื่อว่ามีเพียงแต่การเปิดโปงเรื่องทั้งหมดนี้ออกมาเท่านั้น จึงสามารถช่วยให้มนุษยชาติดิ้นรนเอาตัวรอดจากการทำลายล้างตัวเองได้ มีเพียงแต่การสร้างกระแสปลุกสำนึกให้สังคมทั้งหลายได้ ตระหนักถึงภัยรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามตามมาเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราหลีกพ้นสงคราม การรบราฆ่าฟันในทุกรูปแบบได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับว่า เราตระหนักรู้ ตื่นตัว และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้หรือไม่ นี่คือการท้าทายจากหนังสือเล่มนี้

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2548
Category : Economics
Page : 392 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010079775 EC00011 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.