การประชุมทางวิชาการ " ศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2553 = 2010 18th annual professor Sanvien Indaravijaya conference on Thailand's Financial markets / จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Author : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Rating :
การประชุมทางวิชาการ
Publisher : กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publish Year : 2553
Category : Financial Markets
Page :
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078657 FM00001 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.