เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก / ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย

Author : ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย
Rating :
เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก / ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย...

วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป ที่กำลังคุกรุ่น พร้อมเป็นที่ระเบิดตลอดเวลาทุกเมื่อขณะที่รัฐบาลทั่วโลก ต่างกำลังหัวหมุน กับการหาวิธีรับมือ เศรษฐกิจไท้เก๊ก ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่อันเป็นทางสายกลางระหว่าง "เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม" และ "เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ" หนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นแนวทางในการพัฒนากับยุคเศรษฐกินที่มีปัญหา

Publisher : กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ
Publish Year : 2555
Category : Economics
Page : 160 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010079364 EC00171 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.