คานงัดประเทศไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Author : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Rating :
คานงัดประเทศไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์...

วิกฤตประเทศไทย” เป็นคำที่ใคร ๆ คงไม่อยากได้ยิน และไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ความจริงคือ เราอาจต้องประสบวิฤตอีกครั้ง หากไม่เร่งรีบใช้นโยบาย “คานงัด” เพื่อพลิกฟื้นประเทศก่อนเผชิญวิกฤตที่น่ากลัวในหลาย ๆ ด้านข้อเสนอเชิงนโยบายในหนังสือเล่มนี้ จะเป็น “คานงัด”เพื่อแก้ปัญหาสำคัญให้กับประเทศและก้าวต่อไปได้อย่างมีทิศทาง

Publisher : กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย
Publish Year : 2553
Category : Economics
Page : x, 68 หน้า

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.