พลิกมุมใหม่ เข้าใจชีวิต = The book of understanding / โอโช ; แปลโดย นารา พัทนวิโรจน์

Author : OSHO
Rating :
พลิกมุมใหม่ เข้าใจชีวิต = The book of understandin...

ทันทีที่เราเข้าถึงการดำรงอยู่ของตัวเอง เราจะเห็นว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ชีวิตที่เราวาดหวังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความรู้สึกที่เรามีต่อความรับผิดชอบจะต่างไปจากเดิม ซึ่งไม่ใช่ภารกิจที่จะต้องทำให้เสร็จลุล่วงอีกต่อไป แต่กลับเป็นความเบิกบานใจที่ได้ทำ

Publisher : กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์
Publish Year : 2555
Page : 353 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010088309 SI00234 CheckOut Aug 15, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.