บทบาทที่ท้าทาย : 55 ปี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ / คณะทำงานจัดทำหนังสือ วชิิรา อารมย์ดี ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ฤธัยชนก มณีวัต

Author : วชิรา อารมย์ดี
Rating :
บทบาทที่ท้าทาย : 55 ปี การให้ความช่วยเหลือทางการเง...
Publisher : [กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Publish Year : 2554
Page : 93 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010079016 IK00039 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.