เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPAEs / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ

Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Rating :
เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPAEs...

หนังสือ "เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs" จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู้บริหารของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน

Publisher : กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส
Publish Year : 2554
Page : 582, [4] หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010080517 BA00021 Repair 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.