ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Opening the door of your heart / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ

Author : พระวิสุทธิสังวรเถร
Rating :
ชวนม่วนชื่น :  ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า = Openin...

ป็นหนังสือที่พระอาจารย์พรหมวังโส(พระวิสุทธิสังวรเถร) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งท่านเป็นพระชาวอังกฤษ เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ได้ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์มากกว่า ๓๐ ปี ที่ได้บวชเป็นพระในสายวัดป่าในนิกายเถรวาท ท่านได้ใช้เรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งนิทานที่สอนในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติภาวนาในต่างประเทศ มาเขียนเป็นเรื่องเล่าต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งได้สอดประสานเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันกับธรรมะได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งมีความสนุกสนาน ให้ข้อคิดต่าง ๆ มากมาย

Publisher : กรุงเทพฯ : โรงเรียนทอสี
Publish Year : 2550
Page : 264 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010084107 BQ5345 .พ58ช 2550 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.