รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ 1999-2012 / วีรพงษ์ รามางกูร

Author : วีรพงษ์ รามางกูร
Rating :
รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ 1999-2012 / วีรพงษ์ รา...

"รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 1999-2012" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความแนะนำผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ เริ่งตั้งแต่ปี1999-2012 ที่ลงในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจโดยเรียบเรียงจากเอกสารของราชบัณฑิตยสถานแห่งสวีเดน ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี เมื่อมีการประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีนเดน บางครั้งเอกสารดังกล่าวก็ใช้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติศาสตร์ที่ค่อนข้างยุ่งยาก จึงได้เรียบเรียงออกมาเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อประชาชนผู้อ่านทั่วไปจะได้ทำความเข้าใจได้ง่าย ทราบถึงผลงงานอันเป็นเหตุที่ท่านเหล่านั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าของรางวัลโนเบล สาขา เศรษฐศาสตร์ในปีต่างๆ

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2556
Category : Economics
Page : 136 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040001189 EC00168 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.