คิดแบบ CEO สำเร็จด้วยกฏ CSR / ปราชญ์ ศรีอักษร

Author : ปราชญ์ ศรีอักษร
Rating :
คิดแบบ CEO สำเร็จด้วยกฏ CSR / ปราชญ์ ศรีอักษร...

"บรรษัทบริบาล" หรือ "CSR" ถือเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างคุณธรรมในองค์กร ที่สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ "ความยั่งยืน" แต่ทว่า ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่ ยังมีความเข้าใจในเรื่อง CSR คลาดเคลื่อน ทำให้เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ CSR อย่างเจาะลึก ตั้งแต่แนวคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้าน CSR เพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติได้ทันที

Publisher : กรุงเทพฯ : ปราชญ์
Publish Year : 2557
Category : Social Enterprise
Page : 176 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010081822 SD00047 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.