พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน = Rich dad's cashflow quadrant / โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ และชารอน แลชเตอร์ แอล เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์ และวิเชียร เลิศกิจการ

Author : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Rating :
พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน = Rich dad's cashfl...

นำเสนอวิธีการบริหารธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงอาชีพและการเงินในชีวิต การเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และการบริหารการเงินเพื่อความสำเร็จในชีวิต

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2556
Page : 376 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010079038 PF00035 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.