33 สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จ / แพทริก พาน, ริวงาวะ มิกะ และจูอวี้หง ; แปลโดย รำพรรณ รักศรีอักษร

Author : พาน, แพทริก
Rating :
33 สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จ / แพทริก พ...

หนังสือ "33 สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จ" เล่มนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าเกี่ยวกับพรสวรรค์และชะตาชีวิตของผู้คนจำนวนมากในช่วงที่ผมทำงานด้านการอบรม รวมถึงพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก และแลกปลี่ยนความเห็นกับริวงาวะ มิกะ และจูอวี้หง ผู้เขียนร่วมอีก 2 คน จากนั้นจึงประมวลออกมา ช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ที่ยยุ่งยากสับสน รวมทั้งปรับอารมณ์ และเปิดสายตาให้กว้างขึ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2555
Page : 200 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078177 SI00107 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.