เตรียมสอบ IELTS / สุทิน พูลสวัสดิ์

Author : สุทิน พูลสวัสดิ์
Rating :
เตรียมสอบ IELTS / สุทิน พูลสวัสดิ์...

รวมข้อสอบ IELTS พร้อมเฉลยถึงปัจจุบัน พร้อมคพศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการเขียน IELTS ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS ทั้งที่ใช้เตรียมสอบเข้าปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เตรียมสอบศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง
Publish Year : 2554
Category : Language Corner
Page : 295 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010077068 LA00010 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.