ฉันสบายดี : เคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน / ริวโฮ โอคาวา

Author : ประพุทธ์ สุวัฒนา
Rating :
ฉันสบายดี : เคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวั...

ฉันสบายดี หนังสือประเภท Self Help ที่พูดถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน "ริวโฮ โอซาวา" บอกกับเราว่า จิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง สิ่งที่เราต้องทำมีเพียงสิ่งเดียวคือการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นบวกหรือลบก็ตาม ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย ความลับของจักรวาลมีอยู่ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีเป้าหมายให้เราพัฒนาและยกระดับจิตวิญญาณ และโปรดจำไว้ว่า จักรวาลไม่เคยให้ใครต้องเผชิญกับความยากลำบากเกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอนที่สุด

Publisher : กรุงเทพฯ : แฮปปี้ไซเอนซ์
Publish Year : 2555
Page : 115 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010089180 SI00086 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.