ก่อร่างสร้างกิจการ : บันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1 / เรวัต ตันตยานนท์

Author : เรวัต ตันตยานนท์
Rating :
ก่อร่างสร้างกิจการ : บันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1 /...

รวบรวมความรู้ที่เป็นหลักการทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่โอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจัยเริ่มต้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจ เงินทุนที่ต้องการและการจัดหาเงินทุน การเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจ

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2550
Page : 268 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086435 SP00006 Available 0 Please Login
1010086436 SP00006 Available 0 Please Login
1010086438 SP00006 Available 0 Please Login
1010086439 SP00006 Available 0 Please Login
1010086440 SP00006 Available 0 Please Login
1010086441 SP00006 Available 0 Please Login
1010086653 SP00006 Available 0 Please Login
1010086654 SP00006 Available 0 Please Login
1010086655 SP00006 Available 0 Please Login
1010086656 SP00006 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.