6 ปีของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กับงานพัฒนาตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
6 ปีของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กับงานพัฒนาตลาดหลักทรั...

การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2529-2534 ภายใต้การบริหารงานของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการและผู้จัดการนับเป็นก้าวสำคัญที่มีการพัฒนาในตลาดทุนไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์และเริ่มเปิดดำเนินงานศูนย์รับฝากใบหุ้น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่งของโครงสร้างตลาดเงินของประเทศ

Publisher : กรุงเทพฯ:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2534
Category : About the SET
Page : 142 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000847 AS00076 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.